Lina holownicza 3t szekla – hak

Cena: 22.00

Linka holownicza do samochodów osobowych o dmc: 3000 kg, 4 m szekla

Opis

Linka holownicza szekla dla samochodów osobowych o masie całkowitej do 3 000 kg

Długość: 4m

Instrukcja obsługi:
Linkę należy mocować do nadwozi samochodów w miejscach określonych przez producenta pojazdów. Mocowanie w innych miejscach jest niedopuszczalne i może spowodować uszkodzenie linki, pojazdu bądź zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Nie należy dopuszczać do powstania węzłów na lince. Przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu holowanego jest zabronione i grozi trwałym uszkodzeniem linki. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny linki oraz haków wraz z mechanizmem zabezpieczającym. Jakiekolwiek ślady uszkodzenia dyskwalifikują ją z dalszego użytkowania. Nie dopuszczać do najechania na linkę kołami pojazdu i tarciem o ostre krawędzie. W czasie holowanie nie należy ruszać gwałtownie.

Indeks katalogowy: linka holownicza 3t szekla